GOFRERIA PIEMONTEISA   Via San Tommaso, 4/a Torino